Internetová reklama v pojmoch


PPC reklama – pay per click


Princíp PPC - Pay Per Click (v preklade platba za klik) spočíva v tom, že inzerent za reklamu platí až vo chvíli, kedy zaúčinkovala, teda vo chvíli, keď na ňu potenciálny klient klikol. Oproti klasickým bannerom alebo miestam na portáloch má tu výhodu, že zákazník neplatí za zobrazenie, ale iba za reálneho návštevníka svojej stránky.
PPC sa na Slovensku môže reálne využiť napr. cez Google v systéme Google AdWords alebo Etarget.

Reklamný baner

Reklamný baner je určitá forma internetového bilboardu. V súčasnosti ide v podstate o rôzne formy banerov.  Pomocou reklamných banerov sa propaguje značka alebo produkt.
V druhom prípade má reklamný baner za úlohu presvedčiť používateľa, aby sa informoval o propagovanom produkte bližšie. Jeho výhodou je, že na rozdiel od klasického bilboardu sa ďalšie reklamné pôsobenie na oslovený subjekt realizuje prakticky ihneď, pomocou služby www.
Od lukratívnosti polohy a samozrejme návštevnosti reklamného servra sa následne odvodzuje cena reklamného banera. Banery môžu byť statické alebo animované (preblikavajúce). V súčasnosti sa animované používajú častejšie z dôvodu vyššej účinnosti. Viac o bannerovej reklame >>

Pojmy súvisiace so štatistikou reklamného banera


CPT (CPM) je cena za tisíc zobrazení reklamného banera

Click rate je percentuálny podiel návštevníkov servera, ktorí kliknú na reklamný baner

Click throughts (CTR) skutočné percentuálne zastúpenie návštevníkov servera, ktorí sa po kliknutí na reklamný pruh aj skutočne prenesú na bázovú reklamnú www stránku

Impresia je zhliadnutie reklamného pruhu

Návšteva (visit)

Návšteva webovej stránky je definovaná ako súbor požiadaviek na meraný web z jedného prehliadača prevedených tak, že posledná požiadavka nasledovala v limite do 30 min. od predchádzajúcej požiadavky. Pokiaľ medzi dvoma požiadavkami uplynulo viac než 30 minút, ide už o novú návštevu. Uvedená metodika zodpovedá doporučeniu IFABC. (International Federation of audit Bureaux of Circulation).

Unikátny návštevník

Unikátny návštevník je ten, ktorý navštívil meraný web aspoň jedenkrát v danom období. Napr. – ak za jeden mesiac návštevník navštívil meraný web 3x započíta sa mu len jedna návšteva – je to jeden unikátny návštevník

IP adresa

IP adresa je unikátne číslo identifikujúce počítač v sieti Internet v tvare napr. 81.31.5.5 alebo 194.125.189.147. Za jednou IP adresou sa môže skrývať celá firma alebo škola, ktorá na Internet pristupuje cez proxy server či firewall, a naopak jeden používateľ pripojený cez telefónnu linku môže mať pridelenú pri každom pripojení inú IP adresu.
Celkom jedinečné miesto – počet návštev z jednotlivých IP adries

Prehliadač (browser)

Prehliadač je software (program), ktorý umožňuje používateľovi prehliadať internetové stránky. Medzi najznámejšie prehliadače patria Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Netscape a Opera.

Session

Session je prehliadanie stránky (meraného webu) užívateľom bez 30 minútového limitu, tj. ak užívateľ po 30 minútach limitu spraví ďalší zásah (požiadavku) z jednej IP adresy, nepočíta sa to ako ďalšia návšteva, ale nesmie zavrieť prehliadač (napr.Explorer). Ak zavrie prehliadač a o 2 min. ho znovu otvorí a pozrie si tú istú stránku, počíta sa to jako 2 návštevy.

HTML Hity

HTML hity je vlastne počet HTML dokumentov, prenesených k užívateľom

Page impresions (page views)

Page impresions je počet návštevníkov servera pristupujúcich na konkrétnu www stránku.

Ako Webyreklama používa súbory cookies

Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2A, 960 01 Zvolen, IČO: 36046884 je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky www.webyreklama.sk. Na tejto webovej stránke používame súbory cookies na účely:

  1. Základnej funkčnosti webových stránok.
  2. Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača.

Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán, vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Druhy cookies
Krátkodobé tzv. „session cookies“
Sú to dočasné cookies, ktoré sa vypnutím internetového prehliadača vymažú.

Dlhodobé tzv. „persistent cookies“
Zostávajú uložené vo vašom prehliadači i po vypnutí počítača. V týchto súboroch cookies sú uložené nastavenia užívateľa a slúžia k zvýšeniu jeho komfortu pri prehliadaný webových stránok, prípadne slúžia na analytické, alebo reklamné účely.  

Na našej stránke v nástroji Cookies lišta v časti Nastavenie nájdete 2 záložky: Kategórie cookies a Zoznam príjemcov cookies.

Kategórie cookies:
Nevyhnutné
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. V našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú iba na základe vami vykonaných krokov, ktoré zodpovedajú požiadavke na služby, ako napríklad nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás blokoval alebo upozorňoval na tieto súbory cookie, ale niektoré časti webu potom nebudú fungovať. Tieto cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
Analytické
Pomocou týchto cookies my a naši partneri dokážeme lepšie porozumieť, ako používate náš web. Podľa nich dokážeme zistiť počet návštev nášho webu cez nástroj Google Analytics. Používame ich tiež k analýze, akým spôsobom prehliadate náš web, alebo na rekonštrukciu vášho postupu pri prehliadaní. Pomáha nám to zlepšovať fungovanie webu. Napríklad dokážeme zaistiť, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú. Ak odmietnete tieto cookies, nebudeme schopný analyzovať spôsob akým používate našu stránku.

Zoznam príjemcov cookies
V tejto záložke sa zobrazuje zoznam konkrétnych cookies tretích strán aj s popisom, na aký účel tieto cookies používame.  Ich zoznam je uvedený aj na konci tohto textu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Zákon č. 452/2021 o elektronických komunikáciách uvádza, že môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutne nutné pre zobrazenie webovej stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme váš súhlas.

Nastavenie cez cookies lištu
Súhlas, čiastočný súhlas, alebo Nesúhlas s používaním súborov cookies udeľujete ako návštevník webovej stránky cez nástroj Cookies lišta v pravom dolnom rohu stránky.  Po výbere (po Vašom nastavení) sa nástroj minimalizuje do ikony štítu v pravom dolnom rohu.

Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s používaním všetkých cookies na stránke.

Kliknutím na Nastavenie si môžete vybrať z 3 možností:
Kliknutím na Uložiť nastavenia – uložíte svoj výber, s ktorými cookies súhlasíte - zaškrtnutím pri jednotlivej Kategórií cookies, alebo pri Zozname príjemcov cookies
Kliknutím na Odmietnuť všetky cookies – odmietnene všetky cookies okrem nevyhnutných
Kliknutím na Prijať všetky cookies – prímete všetky cookies na stránke

Váš súhlas aj čiastočný súhlas uchovávame 365 dní.
Váš nesúhlas uchovávame 180 dní. Po uplynutí tejto doby sa Vám opäť rozbalí Cookies lišta s možnosťou nastavenia.  
Vaše nastavenie cookies možete kedykoľvek jednoducho zmeniť klikom na ikonku štítu v pravom dolnom rohu.

Nastavenie cez používaný prehliadač na vašom zariadení
Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, a to vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí.
V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré webové stránky obmedzenú funkčnosť a vy znížený užívateľský komfort.

Konkrétny postup nastavenia pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete na:
Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk
Safari https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac
Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Firefox https://support.mozilla.org/sk/kb/blokovanie-cookies
Android  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

 

Zoznam používaných súborov cookies

Názov Poskytovateľ Účel Expirácia
1. Nevyhnutné cookies      
SERVERID WEBY GROUP Zvyčajne sa používa na vyrovnávanie záťaže. Identifikuje server, ktorý do prehliadača doručil poslednú stránku. Súvisí so softvérom
HAProxy Load Balancer.
Session
PHPSESSID WEBY GROUP Všeobecný identifikátor, ktorý sa používa na udržiavanie premenných relácie užívateľa. Zvyčajne ide o náhodne vygenerované číslo, používa sa napríklad pre udržiavanie stavu prihlásenia pri preklikoch na podstránky Session
2. Analytické cookies      
_ga Google Cookie najčastejšie používaného štatistického nástroja Google Analytics. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutý v každej požiadavke na stránku a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady stránok. 1 rok
_gid Google Tento súbor cookie je nastavený službou Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok. 1 deň
_gat_gtag Google Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek 1 min

 

Linky z tabuľky na info u poskytovateľov:
Google: https://policies.google.com/privacy