Internetová reklama v pojmoch


PPC reklama – pay per click


Princíp PPC - Pay Per Click (v preklade platba za klik) spočíva v tom, že inzerent za reklamu platí až vo chvíli, kedy zaúčinkovala, teda vo chvíli, keď na ňu potenciálny klient klikol. Oproti klasickým bannerom alebo miestam na portáloch má tu výhodu, že zákazník neplatí za zobrazenie, ale iba za reálneho návštevníka svojej stránky.
PPC sa na Slovensku môže reálne využiť napr. cez Google v systéme Google AdWords alebo Etarget.

Reklamný baner

Reklamný baner je určitá forma internetového bilboardu. V súčasnosti ide v podstate o rôzne formy banerov.  Pomocou reklamných banerov sa propaguje značka alebo produkt.
V druhom prípade má reklamný baner za úlohu presvedčiť používateľa, aby sa informoval o propagovanom produkte bližšie. Jeho výhodou je, že na rozdiel od klasického bilboardu sa ďalšie reklamné pôsobenie na oslovený subjekt realizuje prakticky ihneď, pomocou služby www.
Od lukratívnosti polohy a samozrejme návštevnosti reklamného servra sa následne odvodzuje cena reklamného banera. Banery môžu byť statické alebo animované (preblikavajúce). V súčasnosti sa animované používajú častejšie z dôvodu vyššej účinnosti. Viac o bannerovej reklame >>

Pojmy súvisiace so štatistikou reklamného banera


CPT (CPM) je cena za tisíc zobrazení reklamného banera

Click rate je percentuálny podiel návštevníkov servera, ktorí kliknú na reklamný baner

Click throughts (CTR) skutočné percentuálne zastúpenie návštevníkov servera, ktorí sa po kliknutí na reklamný pruh aj skutočne prenesú na bázovú reklamnú www stránku

Impresia je zhliadnutie reklamného pruhu

Návšteva (visit)

Návšteva webovej stránky je definovaná ako súbor požiadaviek na meraný web z jedného prehliadača prevedených tak, že posledná požiadavka nasledovala v limite do 30 min. od predchádzajúcej požiadavky. Pokiaľ medzi dvoma požiadavkami uplynulo viac než 30 minút, ide už o novú návštevu. Uvedená metodika zodpovedá doporučeniu IFABC. (International Federation of audit Bureaux of Circulation).

Unikátny návštevník

Unikátny návštevník je ten, ktorý navštívil meraný web aspoň jedenkrát v danom období. Napr. – ak za jeden mesiac návštevník navštívil meraný web 3x započíta sa mu len jedna návšteva – je to jeden unikátny návštevník

IP adresa

IP adresa je unikátne číslo identifikujúce počítač v sieti Internet v tvare napr. 81.31.5.5 alebo 194.125.189.147. Za jednou IP adresou sa môže skrývať celá firma alebo škola, ktorá na Internet pristupuje cez proxy server či firewall, a naopak jeden používateľ pripojený cez telefónnu linku môže mať pridelenú pri každom pripojení inú IP adresu.
Celkom jedinečné miesto – počet návštev z jednotlivých IP adries

Prehliadač (browser)

Prehliadač je software (program), ktorý umožňuje používateľovi prehliadať internetové stránky. Medzi najznámejšie prehliadače patria Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Netscape a Opera.

Session

Session je prehliadanie stránky (meraného webu) užívateľom bez 30 minútového limitu, tj. ak užívateľ po 30 minútach limitu spraví ďalší zásah (požiadavku) z jednej IP adresy, nepočíta sa to ako ďalšia návšteva, ale nesmie zavrieť prehliadač (napr.Explorer). Ak zavrie prehliadač a o 2 min. ho znovu otvorí a pozrie si tú istú stránku, počíta sa to jako 2 návštevy.

HTML Hity

HTML hity je vlastne počet HTML dokumentov, prenesených k užívateľom

Page impresions (page views)

Page impresions je počet návštevníkov servera pristupujúcich na konkrétnu www stránku.

Prečo webreklamu od nás?

  • Získate web reklamu na mieru – navrhneme vám reklamu podľa toho, kto sú vaši zákazníci
  • Využijete účinnú web reklamu v regióne v Sieti mestských portálov Virtualne.sk
  • Urobíme vám reklamu v Google, na Facebooku, podľa zamerania vašej firmy