Facebook reklama a jej správne nastavenie

    Facebook reklama so správnym nastavením vám privedie nových zákazníkov.

Facebook je najväčším hitom poslednej doby. Facebook reklama je preto zaraďovaná ako nová forma reklamy na internete. FB je podľa prieskumov dlhodobo najväčšia sociálna sieť a počet jej užívateľov neustále rastie. Celosvetovo sa počet užívateľov Facebooku blíži k 1  miliarde!!!
     Na Slovensku FB vytlačil aj historicky prvú sociálnu sieť Pokec.sk. V súčasnosti sa rozrastá aj počet užívateľov vo vekovej skupine 35 – 45 rokov. Vzhľadom k tomu začína byť reklama na Facebooku zaujímavá aj pre mnohé firmy. K 1.8. 2012 využívalo Facebook až 1 950 000 Slovákov, čo predstavuje skoro 50% populácie, ktorá má pripojenie na internet.

Reklama Facebook - ako funguje

 • Pri Facebook reklame si môžete vybrať - buď platíte za klik na vašu reklamu (CPC), alebo za 1000 zobrazení reklamy (CPM).
 • Reklama sa nezobrazuje vo viazanosti na kľúčové slová. Zobrazuje sa cieľovej skupine, ktorú si zadefinujete - napr. ženy, stredoškolsky vzdelané do 40 rokov ...  a pod.

Platba za klik (PPC/CPC) – platíte za kliknutie na vašu reklamu a nie za jej zobrazenie. Zobrazenie takejto reklamy funguje na princípe aukcie. Znamená to, že ten, kto je ochotný zaplatiť za klik viac, ten sa zobrazí na prvom mieste.
Platba za 1 000 zobrazení (CPM) – platíte stanovenú čiastku za 1000 zobrazení vašej reklamy. Tento spôsob je úplne opačný k predchádzajúcemu. Odporúča sa, ak si chcete vybudovať väčšie povedomie o vašej firme.


Prečo využívať Facebook reklamu

 

 • V SR Facebook využíva skoro 2 milióny užívateľov a celosvetovo sa ich počet blíži k 1 miliarde.
 • Až 45% slovenských užívateľov je v produktívnom veku od 25 – 44 rokov
 • Facebook reklamu viete presne zamerať na konkrétnu cieľovú skupinu užívateľov (napr. mladých ľudí do 21 rokov, alebo ľudí ktorí radi nakupujú atď.)


Pre správne nastavenie Facebook reklamy si odpovedzte na otázky:

 • Čo chcete propagovať na Facebooku? (firemnú stránku na Facebooku, Web stránku)
 • Na aký produkt /produkty chcete reklamu? (text)
 • Komu sa má reklama zobrazovať? (krajina, jazyk)
 • Kde máte o tých produktoch popísané na webe? (URL)
 • Koľko chcete do toho investovať? (denný rozpočet)
 • Čo je cieľom vašej reklamy ? (zvýšenie počtu fanúšikov na Firemnej stránke na FB, zvýšenie návštevnosti klasickej webovej stránky, nákup, zobrazenie kontaktov, vyplnenie dotazníka)

 

Spravovanie Facebook reklamy - čo pre vás urobíme:

 1. Zvolíme čo bude najlepšie pre vašu firmu na Facebooku propagovať
  - web stránku firmy alebo konkrétnu URL adresu produktu
  - firemnú stránku na Facebooku
  - udalosť ktorú organizujete a zdieľate ju prostredníctvom Facebooku
  - vašu firmu na mape – Facebook Places
 2. Vytvoríme vám reklamné texty a pridáme vhodný obrázok k reklame
 3. Nastavíme cieľovú skupinu ktorej bude reklama určená podľa vašich kritérií
  - podľa štátu – napr. Slovensko, Česká republika,...
  - vek a pohlavie cieľovej skupiny – napr. ženy od 30 do 45 rokov
  - záujmy – napr. ľudia ktorí radi varia a majú radi tenis
  - ďalšie kritéria – napr. rodinný stav, ovládanie cudzích jazykov, vzdelanie, podľa prepojenia na Facebooku (napr. všetkým fanúšikom konkurenčnej firmy)
 4. Nastavíme vám optimálnu cenu za klik alebo za zobrazenie.
  Po určitom čase sa cena za klik (zobrazenie) kontroluje a testuje.
 5.  Nastavíme rôzne variácie reklamných textov v rámci jednej reklamnej zostavy.
  Texty sa testujú , po skúšobnej dobe sa menej účinné vypínajú. (tie, ktoré prinášajú menej konverzií, alebo menej návštevníkov) . Priebežne sa doplňujú a upravujú už existujúce texty, ktoré sa opäť overujú a testujú.
 6.  Vyhodnotenie celkovej efektívnosti reklamy dostanete vo forme správy.

 

 

 

 

Prečo webreklamu od nás?

 • Získate web reklamu na mieru – navrhneme vám reklamu podľa toho, kto sú vaši zákazníci
 • Využijete účinnú web reklamu v regióne v Sieti mestských portálov Virtualne.sk
 • Urobíme vám reklamu v Google, na Facebooku, podľa zamerania vašej firmy